Så här behandlar vi dina personuppgifter i Kräggtjärns vägförening.

Den 25 maj 2018 trädde Dataskyddsförordningen, på engelska kallad General Data Protection Regulation (GDPR) i kraft.Förordningen gäller som lag inom EU:s alla medlemsländer och syftet är att förbättra skyddet för den enskilda individen vid behandling av personuppgifter.Denna förordning och kompletterande svensk lagstiftning ersätter personuppgiftslagen (PuL).

Dataskyddsförordningen innehåller regler om behandling av personuppgifter. Den innehåller också regler om vilka rättigheter till information och tillgång till personuppgifter du har, regler om rättelse av felaktiga personuppgifter samt möjligheter att i vissa fall begränsa behandling av personuppgifter.

 

Vilka personuppgifter sparar vi om dig i föreningen?

Vi har två register

  1. Medlemsregister där vi sparar namn, adress, telefonnummer och e-postadress för varje fastighetsägare.
  2. Register över personer som har arvoderade förtroendeuppdrag inom föreningen, där vi sparar namn, adress, telefonnummer, personnummer och bankkontonummer.

 

Hur ser vi till att dina personuppgifter är skyddade?

Vi håller hårt på sekretess för att skydda dina personuppgifter och endast de som behöver ta del av dem har tillgång till dem. I vår förening är det ordförande, kassör och sekreterare som har tillgång till dessa register och personuppgifter.

Vi har med anledning av denna förordning tagit bort ”Husägarlistan” som fanns på vår hemsida

 

Varför behöver vi dina personuppgifter?

– För att kunna sköta föreningens administration/ekonomi och kommunikation med medlemmar.

– För att kunna betala arvoden och skatter för de förtroendevalda medlemmarna.

Vad har jag för rättigheter rörande mina personuppgifter?

– Få se vilka personuppgifter vi har om dig

– Få eventuella felaktiga uppgifter som vi har om dig rättade

– Göra invändning mot viss behandling av dina uppgifter

 

Hur gör jag om jag vill ha en kopia av all information ni har om mig?

– Du kontaktar styrelsen personligen för att få en kopia av all information vi har om dig.

Kan jag få min information raderad?

– Som medlem i föreningen krävs dessa uppgifter och regleras via stadgarna, dvs kan ej raderas så länge man är medlem.

– Vi byte av fastighetsägare så raderas dina uppgifter och ersätts med den nya ägarens personuppgifter.

– För arvoderade uppdrag så regleras dessa av Skattelagstiftningen och sparas därför längre.