Under denna flik har vi listat “viktigheter” som man som fastighetsägare och medlem i Kräggtjärns  Vägförening bör känna till. Vilket ansvar har man som säljare och köpare av en fastighet. Hur skall vi hantera våra vattenkranar för att undvika onödigt vattenläckage och vilka har ansvar för respektive kran (avstängningskran respektive avtappningskran).Varför är det viktigt att respektera hastigheten på våra gemensamma vägar. Till sist hur behandlar vi personuppgifter på föreningens medlemmar (GDPR).

Klicka på respektive underrubrik så får du läsa mer.