Försäljning/Köp

Vad Du/Ni som säljare respektive köpare bör göra och känna till vid försäljning/köp av fastighet

Meddela styrelsen namn, telefonnummer och mailadress på ny ägare och datum för inflyttning.

Informera den nya ägaren om att fastigheten ingår i en samfällighet och vad detta innebär.

Informera om hemsidan för mer information angående samfälligheten

Avräkning gällande årsavgift sköts av köpare och säljare gemensamt.