Hantering/användning av avstängnings- och avtappningskran (Siljansnäskran).

Till varje fastighet finns två kranar:

1: Avstängningskranen skiljer föreningens vattenledning i vägen från respektive fastighet. Kranen ägs av föreningen dvs vid felaktigheter så är det föreningen som är ansvarig för åtgärd/reparation.

2: Avtappningskranen/”Siljansnäskranen”: Används för att tappa ur vatten ur fastighetens vattenledningar exempelvis om huset vintertid lämnas utan värme. I övrigt så skall denna kran EJ användas. Kranen tillhör fastigheten och vid fel eller felaktigt handhavande så är fastighetsägaren ansvarig (se PDF ”Rutin för felaktigt användande av Siljansnäskran”).

Felaktigt handhavande av avtappningskranen (Siljansnäskranen) är en vanlig orsak till ökad vattenförbrukning då vattnet går rakt ut i marken.

För den som känner sig osäker på hanteringen tag gärna kontakt med områdesansvarig för information.

Nedan finns även en utskrivbar PDF som visar hur kranarna skall hanteras (Hantering kranar).